Centrum Integracji Społecznej

Email: biuro@witaminaducha.pl

WARSZTATY TERAPEUTYCZNE

WARSZTATY TERAPEUTYCZNE

Ponadto w ramach Stowarzyszenia „Witamina Ducha” prowadzimy warsztaty terapeutyczne
dla osób uzależnionych od alkoholu.

Program zajęć obejmuje:

- terapię grupową (grupy warsztatowe i zadaniowe)
- psychoedukację
- terapię treningową (elementy  asertywności i komunikacji)
- techniki relaksacji i radzenia sobie ze stresem

Cele terapii prowadzonej w Oddziale:
Są one indywidualne w zależności od potrzeb pacjenta.

Zespół terapeutyczny tworzą:

- lekarze psychiatrzy
- specjaliści terapii uzależnień
- instruktor terapii uzależnień
- psycholog